CHỤP ẢNH NAM STUDIO GÓI I
990.000 VNĐ/GÓI ( 1.200.000 )

  • Vị trí chụp ảnh: Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp hình: 1 tiếng
  • Số lượng máy chụp: 1 
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Số lượng ảnh chụp hình ảnh nam đẹp: không giới hạn.
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp.

           Bạn nhận được:

  • Tất cả file gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 10 ảnh
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ mãi mãi tại Tiệm Chụp Ảnh.

Google Search: chụp ảnh nam studio, nam chụp hình, chụp ảnh nam, chụp ảnh nam đẹp, chụp ảnh cho nam, chụp hình nam đẹp, concept chụp ảnh nam, ảnh chụp nam, chụp hình cho nam, chụp ảnh cho nam đẹp, chụp hình nam, ảnh nam đẹp, ảnh nam đẹp trai, hình ảnh nam đẹp, hình nam đẹp trai

 

CHỤP ẢNH NAM STUDIO GÓI II
1.490.000 VNĐ/GÓI ( 1.900.000 )

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian: 2 tiếng
  • Số máy chụp: 1 (hỗ trợ tạo dáng, nghiên cứu góc chụp ảnh cho nam)
  • Phụ nhiếp: 1 (hỗ trợ nước/giữ đồ/hắt sáng/chụp,quay BTS)
  • Thiết bị chụp: Canon R/R6/R3/R5; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • 1-2 trang phục tự chuẩn bị
  • Di chuyển 1-2 địa điểm
  • Hỗ trợ đạo cụ trong buổi chụp
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

        Bạn nhận được:

  • Toàn bộ source gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 20 ảnh
  • Tặng 20 ảnh in ép lụa cao cấp.
  • Miễn phí làm photo book/album.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • File ảnh nam chụp hình sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh.

CHỤP ẢNH NAM STUDIO GÓI III
1.790.000 VNĐ/GÓI ( 2.150.000 )

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp: 2 tiếng
  • Số máy chụp: 1 (hỗ trợ tạo dáng, nghiên cứu góc chụp chụp ảnh nam studio)
  • Phụ nhiếp: 1 (hỗ trợ nước/giữ đồ/hắt sáng/chụp, quay BTS)
  • Thiết bị chụp: Canon R/R6/R3/R5; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Hỗ trợ đạo cụ trong buổi chụp
  • Hỗ trợ make-up, làm tóc.
  • 2-3 trang phục tự chuẩn bị
  • Di chuyển 2-3 địa điểm
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp

           Bạn nhận được:

  • Tất cả file gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 20 ảnh
  • Tặng 20 ảnh in ép lụa cao cấp.
  • Miễn phí làm photo book và album (File mềm).
  • Tặng 1 video ngoại cảnh SG từ file ảnh.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Hình ảnh sẽ được lưu giữ vĩnh viễn tại Tiệm Chụp Ảnh.

CHỤP ẢNH NAM STUDIO GÓI IV

       2.490.000 VNĐ/GÓI ( 2.900.000 )

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp: 3 tiếng
  • Số thợ: 2 (1 thợ chụp, 1 thợ quay BTS)
  • Thiết bị chụp: Canon R/R6/R3/R5; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • 2-3 trang phục tự chuẩn bị
  • Di chuyển 2-3 địa điểm
  • Hỗ trợ đạo cụ trong buổi chụp
  • Makeup, làm tóc
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

        Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh chọn lọc và photoshop kỹ càng: 20 ảnh.
  • Tặng 20 ảnh in ép lụa cao cấp.
  • Tặng 1 ảnh ép gỗ cao cấp 30×45
  • Tặng 1 video ngoại cảnh từ clip BTS
  • Miễn phí làm photo book/album (file mềm )
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm chụp ảnh.

Google Search: chụp hình studio cho nam, tạo dáng ngồi ghế chụp ảnh nam, studio chụp ảnh cho nam, pose chụp ảnh nam, chụp ảnh nam studio, chụp ảnh vest nam, tạo dáng chụp ảnh nam, cách tạo dáng chụp ảnh nam ngồi ghế, chụp ảnh nam đẹp, chụp ảnh nam ngồi, chụp ảnh nam, chụp hình trước gương nam

THAM KHẢO ẢNH MẪU NAM