CHỤP ẢNH PROFILE NAM GÓI ƯU ĐÃI

500.000 VNĐ/GÓI( 890.000 Đ )

 • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận
 • Thời gian chụp : 1 buổi
 • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
 • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
 • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
 • Hỗ trợ phòng Studio phông màu.
 • Hỗ trợ tư vấn lên concept / trang phục phù hợp
 • Số ảnh chụp : 50 ảnh/người
 • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

       Bạn nhận được:

 • Toàn bộ hình ảnh gốc sau buổi chụp
 • Ảnh chọn lọc và chỉnh sửa kỹ càng: 6 ảnh/người
 • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
 • Hình sẽ được lưu giữ vĩnh viễn tại Tiệm Chụp Ảnh

Google Search: chụp ảnh profile, chụp ảnh profile cá nhân, ảnh profile nam, chụp ảnh profile chuyên nghiệp, chụp ảnh profile nam, chụp ảnh avatar đẹp nam, hình profile, chụp hình profile

 

CHỤP ẢNH PROFILE NAM GÓI I
990.000 VNĐ/GÓI ( 1.200.000 )

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận
  • Thời gian chụp : 1 tiếng
  • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thay đổi 2 phông màu studio.
  • Hỗ trợ 1 trang phục vest
  • Hỗ trợ tư vấn lên concept / trang phục phù hợp với chụp ảnh profile cá nhân
  • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

  BẠN NHẬN ĐƯỢC

  • Tất cả source gốc sau buổi chụp
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 10 ảnh
  • Hình sẽ được chọn lọc lại và chỉnh sửa kỹ càng
  • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

 

CHỤP ẢNH PROFILE NAM GÓI II
1.499.000 VNĐ/GÓI ( 1.900.000 )

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận
  • Thời gian chụp : 2 tiếng
  • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ tư vấn lên concept / trang phục phù hợp
  • Thay đổi 2 phông màu studio.
  • Hỗ trợ makeup, làm tóc chuyên nghiệp
  • 2 trang phục (1 vest studio chuẩn bị, 1 trang phục khách tự chuẩn bị)
  • Số ảnh chụp ảnh profile nam: không giới hạn 
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

  BẠN NHẬN ĐƯỢC

  • Tất cả source gốc sau buổi chụp
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 20 ảnh
  • Tặng 1 ảnh ép gỗ cao cấp 20×30
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

CHỤP ẢNH PROFILE NAM GÓI III

       1.990.000 VNĐ/GÓI ( 2.350.000 )

  • Địa điểm: Studio và ngoại cảnh (văn phòng làm việc)
  • Thời gian chụp : 2 tiếng
  • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thay đổi 2 phông màu studio.
  • Makeup, làm tóc chuyên nghiệp
  • 2 trang phục (1 vest studio chuẩn bị, 1 trang phục khách tự chuẩn bị)
  • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

BẠN NHẬN ĐƯỢC

  • Tất cả source gốc sau buổi chụp
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 20 ảnh
  • Tặng 1 ảnh ép gỗ cao cấp 30×45
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

Google Search: ảnh profile nam, chụp ảnh avatar đẹp nam, chụp ảnh profile chuyên nghiệp, chụp hình profile, chụp ảnh profile, chụp ảnh profile cá nhân, chụp ảnh profile nam, hình profile

THAM KHẢO ẢNH MẪU NAM